NASZA HISTORIA NASZ CHARYZMAT MAŁA GALERIA DZIĘKUJEMY!

KORONKA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Zapraszamy do codziennej modlitwy w intencji kapłanów. Każdego dnia w samo  południe odmawiamy Koronkę do Trójcy Przenajświętszej za kapłanów.  Można łączyć się duchowo z nami poprzez odmawianie tej modlitwy:
Na dużych paciorkach:
Ojcze Święty, niech Twoja wola wypełni się w trzecim tysiącleciu, niech zapanuje Twoje Królestwo na całej ziemi. 
Na małych paciorkach:
Trójco Przenajświętsza, błogosław całą naszą ziemie, przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

Na zakończenie: Zdrowaś Maryjo... (3 razy)   oraz
Uwielbiam Cię, Ojcze i Synu i Duchu Święty. Amen.


        Należymy do franciszkańskiej  rodziny zakonnej, dlatego naszą duchowość opieramy na nauce św. Franciszka z Asyżu, od którego czerpiemy natchnienie do autentycznego życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji.  
        Doświadczamy wielkiej wartości życia kontemplacyjnego w poświęconej Bogu wspólnocie siostrzanej. Zgodnie z charyzmatem życia kontemplacyjnego, modlitwa przenika całe nasze życie, w którym przewodzi nam przykład Niepokalanej Dziewicy Maryi."Pójdź za Mną..."


RENOWACJA DACHU KOŚCIOŁA ŚW. MARII MAGDALENY

        
  Dzięki dotacji
    Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogłyśmy rozpocząć remont pokrycia dachowego naszego kościoła.  Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć prace remontowe wpłacając ofiary na nasze konto, składamy serdeczne "Bóg zapłać!"
    Zapewniamy o codziennej modlitwie w intencji ofiarodawców i dobrodziejów podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Siostry Bernardynki
         
Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Bank PKO BP Oddz. I Kielce, ul. Sienkiewicza 33/35
Nr Konta:
PL  35 1020 2629 0000 9902 0138 4437
Nasz adres: Klasztor Sióstr Bernardynek
ul. Małogoska 11  PL 26-060 CHĘCINY
Umieszczenie dokumentu pro memoria wewnątrz kuli
oraz  ustawienie wieżyczki na korpusie dachu

7 września 2013


Dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym, pragnące rozeznać swoje powołanie, prosimy o kontakt telefoniczny 413151067
(prosić s. IRENĘ)

Klasztor Sióstr Bernardynek;  ul. Małogoska 11;  26-060 CHĘCINY;  tel. 413151067;  e-mail:  


© Klasztor  Sióstr Bernardynek w Chęcinach A.D. 2013

stat4u